Volunteering To ERAN

אנו מודים לכם על נכונותכם להתנדב בער”ן. 
ער”ן הוא שירות מתנדבים הומניטארי המגיש סיוע נפשי בטלפון ובאינטרנט לכל פונה ומסייע בכל מצב של מצוקה אנושית
לכלל החברה הישראלית. הסיוע בער”ן ניתן בתנאים של אנונימיות וסודיות.

הצטרפו למשפחת מתנדבי ער”ן בכל רחבי הארץ ותרמו לעשייה החשובה – בטלפון ובאינטרנט !

כל אדם מעל גיל 23 יכול להגיש את מועמדותו להתנדבות בער”ן.
מתנדבי ער”ן הנם בעלי מקצועות מכל גווני הקשת, ולאו דווקא אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, הם בעלי יכולת הקשבה, הבנה ואמפתיה, המסוגלים להשתתף בכאבו של הזולת.
תהליך ההצטרפות לער”ן כולל ראיונות אישיים וקבוצתיים, שמטרתם לתת למועמדים מידע מפורט על ההתנדבות ולהתרשם ממידת התאמתם לתפקיד. ההכשרה לתפקיד כוללת קורס קבוצתי ממושך והדרכות אישיות.
מטרת ההכשרה היא להקנות למתנדבים את המשאבים הדרושים לענות לפונים לשירות ער”ן בשני מישורים :
למידה חוויתית ופיתוח מיומנויות ההקשבה.

תוכל/י לבחור אם ברצונך להתנדב לשירות האינטרנט או הטלפון של ער”ן.
אנו מזמינים אותך להיכנס ולקרוא יותר על ההתנדבויות השונות ולבחור את ההתנדבות המתאימה לך ביותר.

Scroll to top
Skip to content