ERAN services

עמותת ער”ן מפעילה את הקו החם הגדול במדינת ישראל ומתמודדת עם כמות שיחות בשנה העולה על יותר מפי עשר מכל קו חם אחר.

בשנת 2016 התקבלו בער”ן מעל ל – 180,000 שיחות ( כ- 500 שיחות ליום בממוצע) מתוכם כ 23,000 פניות באמצעות שירותי האונליין של מוקד האינטרנט.
מגוון נושאי טיפול ותמיכה – ער”ן אינו קו נישה. מתנדבי ער”ן באמצעות הקו החם של ער”ן 1201 (ללא עלות מכל טלפון) מעניקים אוזן קשבת, סיוע ותמיכה לכל פנייה בכל מצוקה ולכלל אוכלוסיות המצוקה והסיכון בישראל 

הקו החם של לער”ן 1201 הנו מקור סיוע אמין, ותיק ומוכר שמהווה כתובת טבעית לפניה עבור הציבור הישראלי

לער”ן ניסיון ייחודי רב ומיומנויות בסיוע לאוכלוסיות ספציפיות (נוער, חיילים וקשישים) באמצעות הפעלת קווים ייעודים.
יכולת מוכחת בסיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים – כולל עולים חדשים והאוכלוסיה הערבית, בשפתם ובהלימה לתרבותם.
1,200 מתנדבים פעילים בעלי מחויבות גבוהה מאד, מעניקים מענה סביב השעון: מענה ער”ן ניתן 24 שעות, 7 ימים בשבוע לרבות לילות, שבתות וחגים.

ער”ן מעניקה תמיכה לעשרות אלפי פונים ומפעילה קווים חמים העומדים לרשות אוכלוסיות שונות בסיכון:

ער”ן לחייל ומשפחתו – 2201*
       תקופת השירות הצבאי מזמנת קשיים ולחצים מיוחדים. חיילים והוריהם השרויים במצוקה מוזמנים להתקשר לער”ן, לשוחח ולהתייעץ.

 ער”ן לילדים ובני נוער  – 1201
         לער”ן מגיעות מידי שנה עשרות אלפי פניות של ילדים ובני נוער המתלבטים בבעיות במשפחה, בעיות בין חברים, דחייה חברתית, התעללות מינית, גופנית או נפשית.    
         מתנדבי ער”ן עוברים הכשרה מיוחדת כדי לסייע לילדים ובני נוער להתמודד עם בעיותיהם המיוחדות.

 ער”ן ברוסית לעולים יוצאי מדינות חבר העמים –  1201 שלוחה מס’ 3
         למעלה ממליון עולים מתמודדים מדי יום עם קשיי קליטה בחברה הישראלית. מתנדבי ער”ן מסייעים לעולים בשפתם.

קו מיוחד לניצולי שואה – בקו חינם  1-800-24-1201 או בקו 1201 שלוחה 4
        בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים, החברה להשבת רכוש, ניצולי שואה, ובני משפחותיהם מקבלים בער”ן סיוע בהקשבה, תמיכה והפניה. מסביב לשעון.

ער”ן בערבית – 1201 שלוחה מס’ 2
         בשעות מצוקה וחרדה, ובכל נושא, מעדיף הפונה לדבר בשפתו. בקווי ער”ן בערבית פועלים מתנדבים דוברי ערבית, המתמצאים בבעיות המיוחדות הקיימות
         במגזר הערבי והדרוזי בישראל.

ער”ן באינטרנט –  www.eran.winx.il 
         “גם לאנשים חזקים יש רגעים קשים” ולחלקם קל יותר לחשוף את עולמם הפנימי ולבטא רגשות בצורה חופשית באמצעות כתיבה מאשר באמצעות דיבור.
          מתנדבי ער”ן בשירות האינטרנט זמינים לתת מענה מקוון ברשת בין השעות 12:00 בצהריים ועד 2:00 לפנות בוקר.
          השירות ניתן באמצעות: צ’אט אונלייןפורוםפניה לעזרה במייל או בשירות ייחודי לבני נוער: מסרוני  SMS.

Skip to content